• Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, ustnie lub telefonicznie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

 

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.